Glasgow

ManufactureGlasgow Pottery
MarkGLASGOW
CountryGreat Britain
Date???
Colourblack

Write a review

Glasgow

Glasgow