Fenton

ManufactureSutherland (Fenton)
MarkFENTON T. G. ENGLAND
CountryGreat Britain
Date???
Colourblack

Write a review

Fenton

Fenton